Projektový management


Pomůžeme Vám identifikovat oblasti pro investice do Vaší nemovitosti. Neustále sledujeme vývoj technického stavu nemovitostí na trhu a identifikujeme technické parametry, které nájemci od nemovitostí očekávají. Zajistíme inženýring, tedy profesionální řízení investičních procesů od fáze plánování do fáze předání hotového díla včetně veškerých povolení.

Rozsah činností


  • Plánování investic do existujících nemovitostí
  • Služby architekta vč. vizualizací
  • Organizace výběrových řízení
  • Jednání s dotčenými úřady státní správy
  • Územní plánování, územní a stavební povolení, kolaudace
  • Dohled nad realizací díla
  • Právní, účetní a daňové poradenství