Zimní údržba


Nedostatečná zimní údržba představuje pro vlastníka nemovitosti značné riziko jako nebezpečí zranění chodců či riziko dopravní nehody. Garantujeme okamžitý nástup v případě zhoršených klimatických podmínek. Vaše nemovitost bude bezpečně přístupná kdykoli.

Rozsah činností


  • Odstraňování sněhu a ledu z komunikací a chodníků
  • Úklid sněhu z plochých střech
  • Strojní i ruční práce
  • Posyp solí nebo inertním materiálem